FUN88 in THAILAND

ขั้นตอนการถอนเงิน

สมาชิกต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน

 1. คลิกที่ปุ่ม ถอนเงิน
 2. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการถอน
 3. เลือกบัญชีธนาคาร
 4. กรอกรายละเอียดธนาคาร
 5. คลิกที่ปุ่ม ตกลง
 1. แตะที่ไอคอน บัญชี
 2. แตะเลือกเมนู ข้อมูลธนาคาร
 3. แตะเลือกเมนู ถอนเงิน
 4. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการถอน
 5. เลือกบัญชีธนาคาร
 6. กรอกรายละเอียดธนาคาร
 7. แตะที่ปุ่ม ตกลง