FUN88 in THAILAND

ขั้นตอนการโอนเงินระหว่างบัญชี

สมาชิกต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน

 1. คลิกที่ปุ่ม โอนเงิน
 2. เลือกบัญชีต้นทาง
 3. เลือกบัญชีปลายทาง
 4. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการโอน
 5. คลิกที่ปุ่ม ตกลง
 1. แตะที่ไอคอน บัญชี
 2. แตะเลือกเมนู ข้อมูลธนาคาร
 3. แตะเลือกเมนู โอนเงิน
 4. เลือกบัญชีต้นทาง
 5. เลือกบัญชีปลายทาง
 6. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการโอน
 7. แตะที่ปุ่ม ตกลง